2024 – Frivillige til årets festival

For at festivalen skal bli avholdt på en vellykket måte kreves det mange tusen frivillige dugnadstimer. Gjennomføringen av Trebåtfestivalen baserer seg på frivillig arbeid fra Risørs lag og foreninger, som arbeider med ulike oppgaver på forskjellige områder. Du møter blant annet flere flinke frivillige i info-teltet på torvet, som kan svare på alt av spørsmål. […]

2023 – Bli med i årets ungdomscrew!

Ungdomscrewet er festivalens viktigste arbeidsressurs, og gir festivalen en unik mulighet til å gi ungdom organisasjonserfaring og minner for livet. Det å arbeide i ungdomscrewet er en sosial og gøyal ting, samtidig som man får god samvittighet av å bidra til mange andres gode opplevelse. Som medlem i ungdomscrewet ved Risør Trebåtfestival arbeider man før, […]

2023 – Risør II´s Venner

«Risør II’s Venner» er en venneforening som har til formål å eie og å forestå restaurering, drift og vedlikehold av R/S “Risør II” med utgangspunkt i skøytas opprinnelige farvann. Gjennom dette og tilhørende virksomheter søker en å bevare R/S “Risør II” som en del av kystkulturen ved å gi tilbud til Risørs befolkning, skole, opplæring, ungdomsarbeid, reiseliv og […]

2022- Pressebåt

Under årets festival vil det gå en pressebåt fra Kongebrygga i indre havn. Båten går fredag 5. august kl. 11.30 før motorbåtdefileringen og lørdag 6. august kl. 13.30 før seilregattaen.

2022 – Samarbeid med russegruppe

I år får Trebåtfestivalen hjelp av en russegruppe bestående av 8 jenter. Jentene er i alderen 17-18 år og holder til i Vegårshei, Tvedestrand og Gjerstad. Russegruppa skal bistå de frivillige med ulike oppgaver gjennom festivalen. De skal blant annet være med på opprigg og mottak av utstillere, samt andre serviceoppgaver for båter på land […]

2022 – Risør Fotballklubb – en viktig samarbeidspartner

Risør Fotballklubb har i mange år hatt ansvaret for det viktige arbeidet med organisering av parkeringen i løpet av Trebåtfestivalen. Også i år står de klare for å ta imot festivalens gjester og henviser bilene til våre ulike parkeringsplasser. Fotballklubben selger parkeringsbilletter, dirigerer trafikken, og holder vakt rundt parkeringsområdene gjennom hele festivalen.