2024 – Velkommen til Risør

Risør er en aktiv helårskommune. Her finner du et yrende kulturliv med over 170 aktive lag og foreninger, et aktiv næringsliv og den gamle trehus bebyggelsen er verdt et besøk alene. Det historiske sentrum fremstår nesten identisk slik byen ble bygget opp etter bybrannen i 1861.

De fleste kjenner kanskje Risør best fra sommersiden. Mange har valgt og ha sin sekundær bolig eller fritidseiendom i Risør, samt at stadig flere og flere velger å besøk oss om sommeren. Det gjør at antall «innbygger» dobles flere ganger. Det er vi veldig glad for. Derfor arrangerer vi hvert år et informasjonsmøte og dialogmøte for feriegjester og hyttebeboere.

I år blir det på Risør Rådhus 10 juli kl 18. Alle er velkommen.

Risør beliggenhet mellom Kristiansand i vest og Oslo i øst gir mange muligheter. En ny firefelts E 18 gjør avstandene «kortere» også innenfor arbeidsmarkedet. Dette sammen med nye digitale arbeids og møteformer, gjør at du kan ta med deg jobben til Risør – hele året. Flere har prøvde dette med suksess de siste årene, og vi har plass til mange flere. Tenk deg å kombinere jobb og det å leve og bo i Risør – bedre kan det ikke bli.

Næringsutvikling er viktig og et satsings område for Risør kommune. Vi har en rekke forskjellige bedrifter i kommunen, og flere er landsledende innenfor sitt område. Vi tilstreber å ha attraktive næringstomer tilgjengelig, både by nært og i tilknytting til E 18, både for videre vekst i eksisterende bedrifter og nyetableringer.

Boliger er og blir også et viktig satsingsområde for kommunen de neste årene. Vi må til rette legge for flere boliger i hele kommunen, i alle størrelser og prisklasser. Ikke minst å tilrettelegge for aldersvennlige boliger som det er mulig å leve et godt og trygt liv, også nå man bli eldre. 

Risør har mange kvaliteter som bo og besøkskommune. Ønsker du å etablere deg i sentrum, Hope eller Søndeled er mulighetene mange. Nærheten til sjø, og et konglomerat av turstier på Risør-halvøya ligger og venter på deg.  Vi har gode barnehager og skoler, gode og trygge omsorgstjenester og ikke minst et fantastisk kunst og kulturtilbud.

Denne fantastiske kunst og kulturkommunen deler vi mer enn gjerne med deg. Velkommen til Risør.

Kai Strat
Ordfører Risør Kommune

Program

Om festivalen

Siste Artikler