2023 – Hvordan vil DU at Risør skal utvikles?

I anledning Risørs byjubileum har kommunen ikke bare valgt å gjøre et tilbakeblikk, men også å se på hvordan man ønsker at kommunen skal utvikle seg fremover. Risør har mange unike kvaliteter, men vi trenger flere unge mennesker! Hva skal til for at unge voksne mellom 18 og 35 velger å bosette seg i Risør? Er du i målgruppen, er du herved invitert til å si din mening under Risør Trebåtfestival !

Det er en kjent sak at ungdommen flytter ut fra småbyene for å få seg en utdannelse og mange blir værende i storbyene etter endt utdanning da det bare er her de kan finne en relevant jobb. Men arbeidslivet er i endring og etter to år med lock-down og pandemi har mange gjort positive erfaringer med hjemmekontor og teamsmøter. Med dagens teknologi er det nå fullt mulig for mange å bo i Risør og ha en arbeidsgiver i Oslo eller Kristiansand. Det åpner for at utflytta Risørfolk og andre som drømmer om et liv på Sørlandet kan beholde jobben og flytte til Risør. Næringslivet i Risør-regionen trenger sårt arbeidskraft og med etableringen av batterifabrikken Morrow i Arendal vil det være behov for bortimot 3.000 nye arbeidsplasser i regionen. Hva skal til for at du som søker nye utfordringene innen bærekraftig og fremtidsretta næring velger å bosette deg i Risør?

Dialogmøte

Risør kommune er i ferd med å ferdigstille ny kommuneplan og ønsker å tilrettelegg for at unge voksne flytter til kommunen. Da er det viktig å lytte til målgruppen om hva som er viktig for dem. Er det arbeidsmarkedet, boligmarkedet, barnehageplasser, skoler, kultur, fritidstilbud eller noe helt annet? For å få svar på dette inviterer Risør kommune til et dialogmøte ombord på DS Hestmanden under Trebåtfestivalen. En arbeidsgruppe bestående av Fredrik Lundberg Paulsen, Johanne Ousdal og Sunniva Breidvik Haugen har satt sitt preg på programmet der det blir diskusjoner rundt småbord om ulike temaer. De er alle tre utflytta Risørungdom og kjenner problemstillingen godt. I tillegg kommer Morrow for å presentere sine planer og Design- og Arkitektur Norge vil fortelle om hva som kreves for å skape attraktivitet og bærekraft i et inkluderende lokalsamfunn. Politikerne i form av alle ordførerkandidatene vil også være tilstede for å lytte og lære slik at kommuneplanen kan bli et målrettet verktøy for å tiltrekke oss unge voksne i fremtiden.

 Gratis festivalpass

Arrangementet er et samarbeid mellom Risør kommune og Risør Trebåtfestival og holdes ombord på dampskipet Hestmanden torsdag 3. august. Ombord blir du ønsket velkommen til toner fra DJ Mars Lonsen (Vetle Sigmonstad) og det blir også en omvisning rundt på skipet som har overlevd to verdenskriger. Arrangementet er for unge voksne i alderen 18-35 år. Det er plass til ca 50 deltagere så vær rask med å meld deg på. Som takk for din innsats byr kommunen på gratis dagspass til festivalen på torsdagen!

Les mer og meld deg på her 

Program

Om festivalen

Siste Artikler