bjornar selnes skjaran

2022 – Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran åpner festivalen

Fiskeri- og havministeren har ansvaret for fiskeri- og havsaker i Nærings- og fiskeridepartementet, herunder ansvaret for fiskeri- og havbrukspolitikken, sjømatpolitikken og den maritime forsknings- og innovasjonspolitikken. Statsråden har også ansvar for kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken

Program

Om festivalen

Siste Artikler