2021 – Om fartøyvernet på Agder

Foto: Ida M. Haugen

«Den lange kystlinjen og de rike maritime tradisjonene preger vår landsdel. Kysten, kystkulturen og fartøyvernet er kilder til opplevelser, kunnskap og verdiskaping. Den viktigste ressursen for fartøyvernet i Agder er den frivillige innsatsen fra lag, foreninger og enkeltpersoner som sammen ivaretar de flytende kulturminnene.

 

Rådgiver i Agder Fylkeskommune, Sam Bugge holder foredrag om fartøyvernet i Agder, med en nasjonal intro»

Foredraget holdes på Risørhuset torsdag 5. august kl. 16. Reserver plass her.