2021 - Foredrag om bygningsvern og utvikling - Trebåtfestivalen

2021 – Foredrag om bygningsvern og utvikling

Aadne Sollid er Rådgiver/Koordinator for bygningsvern på Agder. Han kommer til Risørs Trebåtdager og holder foredrag. Temaer han vil snakke om er:

  • Hva kan bygnings og fartøyvernsenteret bidra med i forhold til vern og utvikling av Risør?
  • Trehusbyen Risør, tradisjonell bruk av tre som byggemateriale?
  • Brannen i Risør, veien videre?

Aadne Sollid var leder av kulturvernseksjonen i tidligere Aust- Agder fylkeskommune, og har nå ansvar for de 3 bygnings og fartøyvernsentrene i Agder fylkeskommune. Han har også vært sterkt engasjert i arbeidet med uthavnene langs Sørlandskysten. Som tidligere studierektor ved Sam Eyde vgs har han bidratt til å utdanne mange nye generasjoner med håndverkere  innen tradisjonell byggeskikk. Han har også i en periode vært sentral i et EU finansiert restaureringsprosjekt i Latvia. Med over 30 års erfaring med bygningsvern på forskjellige nivåer har han en mengde erfaring og kunnskap.

 

Foto: Byggmesteren

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.