0

Tiffany – årets privatrestaurerte motorbåt 2015

I våre vurderinger skiller juryen mellom ombygging, renovering, tilbakeføring og restaurering. En skinnende blank og plettfri båt, er ikke synonymt med at båten når opp i en av våre kategorier. I [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.