2019 – Juryens kåringer 2019

Trebåtfestivalens jury, bestående av Knut Løvdal, Tore Gramnæs Jacobsen og Heidi Thöni Sletten, har hatt i oppgave å finne kandidater og kåre vinnere til priser i fem faste kategorier, samt Juryens Hederspris som deles ut når juryen finner en verdig kandidat. Prisen Årets båt går til et nybygg, og vi har kåret Årets stand på land. Juryen skal også finne kandidater til fire priser for beste restaurerte båt, hvorav to skal gå til motorbåter og to til seilbåter, der henholdsvis verft og privatpersoner står bak arbeidet som er utført. På grunn av mangel på kandidater, har juryen i år valgt å ikke dele ut prisen i kategorien «Årets verftsrestaurerte seilbåt» og «Årets privatrestaurerte seilbåt.

Årets båt. (Fortrinnsvis til et nybygg.)

Prisen Årets båt skal fortrinnsvis tildeles en nybygd båt. I tidligere år, da Norsk trebåtbyggernæring besto av flere aktører enn i dag, lå det også i juryens retningslinjer at prisen skulle tildeles båtbyggere med trebåtbygging som yrke. I år har juryen merket seg at ikke det er så mange nybygde trebåter, men prisen er ikke mere fortjent.

Prisen Årets båt, går også i år til et nybygg. Vinnerbåten går inni moderne tradisjon med å rekonstruerer arkeologiske båtfunn. Skipet er bygget med verktøy og metoder fra den tid original skipet ble bygget og arbeidet er blitt gjort på dugnad ledet av profesjonelle båtbyggere. Tradisjon møter innovasjon med at det er el-motor installert. Gruppen bak båten har fokus på bruk og seiling av båten og ikke minst har de spennende om å dra på tokt i Østerled.

Prisen for Årets båt går til en trebåt, en knarr, rekonstruksjonen av Klåstadskipet: «Saga farmann» 

Årets verftsrestaurerte motorbåt

Juryen har merket seg flere båter i kategorien Årets verftsrestaurerte motorbåt. Båten som for prisen har vært igjennom omfattende restaureringsarbeid siden 2014. Med forbilledlig fokus med tilbakeføring til originale utsende, spesielt på interiør. Ny innredning med optimal plassutnyttelse med smarte løsninger som bevarer estetikken.

Båten som vinner prisen «årets verftsrestaurerte motorbåt» er konstruert av en av Sveriges mest kjente motorbåtkonstruktør Carl Gustaf Petterson. Prisen går til Pettersson og Mike Aldrige

Årets privatrestaurerte motorbåt

I våre vurderinger skiller juryen mellom ombygging, renovering, tilbakeføring og restaurering. En skinnende blank og plettfri båt, er ikke synonymt med at båten når opp i en av våre kategorier. I valget mellom kandidatene, vektlegger vi blant annet fokus på originalitet og at arbeidet som er utført er i tråd med håndverksmessige tradisjoner og krav. Overordnet sett, vil vi gjerne betone at vi er imponert over det arbeid som legges ned i de mange trebåtene utstilt på festivalen – enten de er bygget som fritidsbåter eller bruksbåter. De inngår i en lenke av flytende kulturminner av stor historisk verdi i en tid da nybygging av trebåter finner sted i svært liten utstrekning.

Årets privatrestaurerte motorbåt har ukjent opprinnelse, men i Aftenposten i juli 1968 kan man lese at båten hadde deltatt på Tvedestrandregattaen siden 1928 (40 år). I løpet har vinteren har båten blitt restaurert. Blant annet med nitidig og grundig arbeid med tradisjonelt overflatebehandlet med linolje og terpentin. Selv om prosjektet ikke fullt ut kan betraktes som helt ferdig, er arbeidene som er utført så imponerende, at de alene kvalifiserer til prisen.

Giggen til Artur Kretz fra Lyngør har i sommer igjen deltatt på regattaer, prisen for «Årets privatrestaurerte motorbåt» går til giggen «Kretz» og Trond Ellefsen.

 

Årets stand

Nest siste pris som vi skal dele ut, går til Årets stand. Aktivitetene på land, er også et viktig opplevelseselement på trebåtfestivalen. Utstillingene skal formidle et budskap på en engasjerende og forståelig måte. Årets stand bør ha en umiddelbar stoppeffekt, og gjerne engasjere publikum.

Årets vinner er en svært trofast deltaker på Risør Trebåtfestival. Juryen har merket seg stoppeffekten hos publikum. Og publikums glede over å oppleve lyd og lukt. Utstilleren er en av de siste som er totalleverandør innen sitt område. Og utstiller kommunisere med publikum på en meget god måte, og tar seg god tid til å svare på spørsmål knyttet til virksomheten.

Prisen for «Årets stand» går til F.M. og Petter Fagerli

Årets hederspris

Årets hederspris på Trebåtfestivalen deles ikke ut hvert år. Kandidater til denne prisen må ha utmerket seg med fremragende innsats over år og for nye initiativ for i det hele tatt å komme i betraktning. Trebåtfestivalen er avhengig både av kontinuitet og fornyelse. Til årets festival har det bare vært en kandidat som møter de høye kravene.

Vinner av årets hederspris har trolig deltatt på nesten alle trebåtene i Risør. Han og hans havfruelige mannskap er blitt en institusjon og er et kjent tablå i indre havn under festivalen. Men ut over sin deltagelse på festivalen, har han på egent initiativ samlet og tatt vare avisutklipp fra hele Trebåtfestivalens historie. Uten den innsatsen ville festivalen vært for uten viktig dokumentasjon av sin 35 årlig historie.

Årets hederspris går til Øystein Johannesen

 

Program

Om festivalen

Siste Artikler